Filtry miejskie

Filtry miejskie

K.Stajniak, Lublin

2019

Projekt zakłada pełne wykorzystanie przestrzeni dla poprawy walorów mikroklimatycznych miejsca, oraz poprzez pofalowanie tektoniczne powiększa o około 10-20 % powierzchnię biologicznie czynną przestrzeni do zagospodarowania. Przestrzeń ta podzielona wertykalnymi lub horyzontalnymi profilami płyt stali malowanej proszkowo, dzieli płaszczyznę na szereg pionowych komór usztywniających całą konstrukcję rusztu oraz tworząc anty-erozyjną przestrzeń do rośnięcia roślin.

Można tą przestrzeń wykorzystać do nasadzeń trawy, lub innych roślin np. filtrujących smog. W miejscu istniejących drzew w konstrukcji wycinane były by otwory dopasowane do średnic istniejących drzew.

Poprzez wyniesienie zewnętrznej krawędzi na 20 cm powyżej poziomu chodnika sprawiamy ze teren ten przestaje móc być użytkowany jako parking przez kierowców, jednocześnie w skrajnych przypadkach można na nim przysiąść. Poprzez wyniesienie całej płaszczyzny do góry zyskuje się nową kubaturę ziemi, która w okresie odczuwanych ostatnio wysokich temperatur dłużej może utrzymywać wilgoć dla poprawy mikroklimatu miejsca i walorów powietrza. Jednocześnie nowe ukształtowanie terenu wraz z ziemią i posadzoną roślinnością, może również skutecznie pochłaniać hałas ulicznego ruchu.

Poprzez powiększenie powierzchni wertykalnej uzyskujemy krajobraz widoczny dla parkujących kierowców z poziomu ulicy jak i przechodniów stając się atrakcyjnym wizualnie ale i pełniącym wiele pożytecznych funkcji – kwietnikiem w przestrzeni miasta.