Latające Chodniki

Latające Chodniki

K. Stajniak, Warszawa

2017

Inspiracją do projektu była muzyka, rytm. Poprzez ruch w osi wertykalnej płaszczyzny w formie betonowych bloków, uzyskujemy nowe przestrzenie i dynamiczny krajobraz – krajobraz naśladujący naturę i muzykę. Dzięki temu, zastosowane rozwiązanie zaczyna mieć nowe funkcje takie jak: ławki, miejsce zabaw dla dzieci, miejsce do uprawiania sportów, czy wydarzeń kulturalnych. Dodatkowo miejsce to może stać się miejscem spotkań, a co za tym idzie budowania relacji społecznych i mieszania się kultur.