Urban Gardening

Urban Gardening in dense city

K. Stajniak, dyplom magisterski, WAPW ASK, Promotor: prof. nzw. dr hab. Joanna Giecewicz, Warszawa

2013

Celem pracy była analiza możliwych miejsc do upraw w przestrzeni miejskiej oraz stworzenie katalogu tych miejsc. Katalog ten jest bazą dla definicji parametrycznej adoptującej się do kształtu działki/dachu. Ostateczny projekt jest systemem struktur/szklarni których finalny kształt wynika z otoczenia i orientacji względem słońca. Szklarnie zapewniają nowe miejsca do uprawy roślin, tak by maksymalnie zagospodarować niewykorzystany potencjał powierzchni dachów w przestrzeni miasta.