Zniekształ-touch

Zniekształ-touch / Pokaz Mody / Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

K.Stajniak, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie, Prowadzący: prof. Ksawery Piwocki as. Jakub Marzoch, Warszawa

2017

To maska mająca zapewnić użytkownikom prywatność, bezpieczeństwo oraz przyjemność w przestrzeni publicznej. Maska zniekształca twarz oraz umożliwia poznawanie otoczenia przy użyciu węży sensorycznych. Węże służą również do interakcji z innymi użytkownikami, dodatkowo mogą być formą tworzenia komunikatów w przestrzeni publicznej. Na potrzebę projektu został skomponowany utwór muzyczny przy użyciu syntezatora mowy google translator w wybranych językach kojarzonych ze światem mody.