Pixel Park

Pixel Park

K. Stajniak, dyplom magisterski, IAAC Barcelona, Promotor: Belinda Tato, Barcelona

2009

Geometria projektu, zaprojektowana parametrycznie, opiera się na pionowym ruchu płyt chodnikowych w taki sposób, aby przekształcić poziomą nawierzchnię w bardziej organicznie ukształtowany krajobraz. Mógłby on funkcjonować jako miejsce do siedzenia, miejsce do uprawiania sportu, bariera dźwiękowa. Równolegle dając przestrzeń do rozwoju roślin, które korzystnie wpłynęły by na mikroklimat miejsca. Miejsca te mogłyby zapewnić użytkownikom kontakt z naturą oraz przestrzeń do odpoczynku i relaksu.