Miejskie piramidy

Miejskie piramidy

K.Stajniak, Lublin

2019

Jest to projekt konstrukcji piramidalnych wykorzystujących całą poziomą powierzchnię miejsca do zagospodarowania, podzielona równymi odcinkami schodową konstrukcją pionowych przestrzeni do rośnięcia roślin. Wyniesienie zewnętrznej krawędzi ponad poziom chodnika na 20 cm sprawia że miejsce te przestaje być dostępne dla parkowania samochodów. Poprzez wyniesienie konstrukcji do góry w miejscu drzew stwarzamy dodatkową przestrzeń dla roślin takich jak trawy lub inne np. pochłaniające smog, mogą się one przyczynić do poprawy walorów powietrza. Powiększana jest również kubatura ziemi dzięki której polepszany jest mikroklimat miejsca – poprzez dłuższe utrzymywanie wilgotności gleby, co przy zmieniającym się klimacie może pozytywnie wpłynąć na zachodzące zmiany. Konstrukcje te stwarzają również swego rodzaju barierę dźwiękową dla ruchu ulicznego. Mogą się stać atrakcyjnymi wizualnie miejscami dla kierowców jak i przechodniów, pełniąc parę funkcji jednocześnie.