Pięciook

Symulator Wielowidzenia – Pięciook

K.Stajniak, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie, Prowadzący: adi. Daniel Zieliński, Warszawa

2016

Celem warsztatów była odpowiedź na zadanie designu ironicznego. Na potrzebę projektu powstał obiekt służący do odkrywania przestrzeni z różnych punktów widzenia. Obiekt zbudowany ze szkieletu konstrukcyjnego, wysięgników, kamerek i nakłada się go na głowę. Użytkownik przy użyciu smartfona może zmieniać widok poprzez przełączanie kamer, co daje mu możliwość patrzenia w różnych kierunkach nie odwracając głowy. Na potrzebę próby działania powstał prototyp – kask z wysięgnikami do zamontowania smartfonów.